Vergoeding

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning bij AD(H)D en Autisme. Dat betekent dat er vanuit de gemeente hulp en ondersteuning geboden kan worden, zoals:.

  • Begeleiding en praktische hulp op of na school , op werk of thuis. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van planning en structuur, trainen van sociale vaardigheden of begeleiding op de werkvloer.
  • Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang
  • Passende ondersteuning zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving
  • Informatie, advies en cliëntondersteuning

Waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning, verschilt per gemeente. Er is vrijwel altijd een zogenaamd Wmo-loket of een sociaal wijkteam aanwezig. Hier kunnen mensen met AD(H)D en Autisme terecht. De gemeente zal een onderzoek doen naar de persoonlijke situatie en aan de hand daarvan een voorstel doen.

Interesse neem hier contact met ons op voor hulp en meer informatie.

Scholen