Het proces

Bij een aanmelding voor de BSB wordt gekeken of de hulpvraag van de cliënt passend is. In een kennismakinggesprek wordt er met de cliënt en eventueel met ouders gesproken over wat de hulpvraag, kwaliteiten en problemen van de cliënt zijn.

Er wordt besproken welke coaching de BSB kan bieden, welke voorwaarden er zijn en of de cliënt het aanbod van de BSB passend vindt. Mocht de hulpvraag niet passend zijn dan wordt er graag mee gedacht over alternatieve hulp of wordt de cliënt (terug) verwezen naar het Sociaal Wijkteam.

Voorafgaand aan een coachingstraject op de BSB worden er in samenspraak met de cliënt doelen opgesteld die de rode draad van de coaching vormen. De leerdoelen van een cliënt komen wekelijks aan bod en er wordt minimaal twee keer per jaar een evaluatiegesprek gevoerd.

Indien nodig worden leerdoelen tussendoor bijgesteld. Eenmaal per jaar wordt er een trajectevaluatieverslag opgesteld. Bij continuering van de coaching zal er een nieuw plan van aanpak geschreven worden, in samenspraak met de cliënt en eventueel met ouders.

www.dancemind.nl

Scholen