Doelgroep voor de BSB begeleiding,

De Buitenschoolse Begeleiding (BSB) is er voor leerlingen en studenten met een gemiddelde tot hoge intelligentie met AD(H)D en/of ASS.

Er wordt coaching geboden op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling, bij het ontwikkelen en versterken van executieve functies, het vergroten van zelfstandigheid, het versterken van het zelfbeeld en het verbeteren van concentratie. Het studieproces van de cliënt wordt als middel ingezet om vaardigheden te ontwikkelen en leermomenten te creëren.

Samen met de cliënt wordt er gekeken naar zijn kwaliteiten en welke uitdagingen hij binnen het dagelijks leven en in het onderwijs tegenkomt. De vaardigheden die de cliënt ontwikkelt en de leerervaringen die de cliënt op doet, zijn inzetbaar op het gebied van studie en zijn ook (later) in het leven toepasbaar.


Samenwerken

Voor minderjarige cliënten is er één vast contactpersoon. Met ouders van minderjarige cliënten en cliënten die willen dat ouders betrokken zijn, zijn er minimaal drie contactmomenten (telefonisch en face to face) per jaar.

De cliënt is altijd het eerste aanspreekpunt, maar als het noodzakelijk is worden ouders op de hoogte gehouden van gemaakte afspraken of bijzonderheden. Wanneer het wenselijk is, en altijd in overleg met de cliënt (en ouders), wordt er contact onderhouden met de onderwijsinstelling, behandelaren en andere hulpverlening.

Om de coaching van de cliënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het van belang om af te stemmen met verschillende disciplines die bij de cliënt betrokken zijn.

Scholen